Connect

Et system for oppfølging av kunder, leverandører, samt service system. Holder oversikt over alle dokumenter og mailer som tilhører en sak. Et utvidet kundeoppfølgingssystem.