Timestempling

ed timeregistrering har du full kontroll på skiftplan, timestempling, turnuser, lønn og fravær med kun et par tastetrykk!

Turnus- og skiftplan:

Enkelt verktøy for dine ansatte for å stemple inn og ut for arbeidsdagen, med støtte for egendefinerte lokasjoner (Ute til pause, tannlege, Sykdom, Sykt barn, o.l.). Man kan raskt bruke timelistene som lønnsgrunnlag.

Godkjenning:

Med helautomatisk godkjenning av skiftplaner blir det ikke stort enklere å godkjenne en uke. Et par innstillinger, og godkjenningen går av seg selv. Dette kan selvfølgelig også gjøres manuelt.

Lønn:

Vi registrerer alt av lønningstimer for deg. Sett en grunnlønn, eventuelle tillegger og vi summerer det. Ta et overblikk over alle tallene i slutten av måneden og send det videre til regnskapsfører! Det kan også defineres om lokasjoner skal være lønnet eller ikke.

Fravær:

Det er svært enkelt å registrere fravær på en enkelt ansatt. Velg ansatt, periode og skriv inn grunn til fravær og det er registrert!

Tilpasningsdyktig:

Vår timeregistrering kan gå over flere ulike enheter. En administrator mottar all stempling fortløpende slik at inn og ut stemplingen kan foregå på en praktisk plass.

Stempling – Godkjenning = Timelister til lønnsgrunnlag

Ved at hver ansatt stempler seg inn og disse timene blir godkjent, opprettes det en timeliste med lønnsgrunnlag.