Meny Lukk

Kontrollsporet

Touch Soft AS Klassesystemer sin redegjørelse for sporbarhet i finansielle transaksjoner.

Veiledning for økonomisystembrukere: Fremme sporbarhet og nøyaktighet i regnskapene.

Denne brukerveiledningen er utformet for finans konsulenter, regnskapsførere, daglige ledere og andre som er ansvarlige for å opprette og følge opp finansielle transaksjoner, samt sikre sporbarhet og nøyaktighet i regnskapene. I denne veiledningen vil vi beskrive hvordan vårt kassesystem gir nødvendige hjelpemidler og rapportgrunnlag for å oppfylle kravene til sporbarhet og bokføringsstandard ref.: «kontrollsporet»

Vi vil beskrive ulike rapporter og funksjoner som er tilgjengelige i våre systemer, inkludert kassedagbok, salg med fordringer (faktura), oppgjørsmidler, gavekort, tilgodelapper, varehåndtering, svinn, kassedifferanser og kontant-bevegelser. Disse verktøyene og rapportene er laget for å sikre at alle finansielle transaksjoner er dokumentert og kan hentes ut i vårt rapport-verktøy

Vår målsetting er å gi grunnlag for forståelse av hvordan disse funksjonene og rapportene kan brukes effektivt for å oppnå nøyaktighet i regnskapene. Vi oppfordrer alle brukere til å kjenne til retningslinjene og prosedyrene som er beskrevet her for å sikre at våre kunders finansielle operasjoner er i samsvar med regelverket og beste praksis.

Denne veiledningen bør betraktes som et essensielt hjelpedokument for enhver som arbeider med økonomisystemet og står overfor behovet for økt innsikt ved eventuelt differanser eller avvik. Denne veilederen er utformet med formålet å støtte brukerne i å løse utfordringer selv og å oppmuntre til selvstendig problemløsning. Det er alltid god praksis å supplere med rapporter og dokumentasjon ved eventuelle avvik som krever redegjørelse med motposteringer og korreksjoner.

Det er viktig å merke seg at denne veiledningen og våre rapporter er kun redegjørelse for overflaten av systemets funksjonalitet, og at det finnes langt mer dybde tilgjengelig. Dette inkluderer detaljerte logger over systembruker-operasjoner og krav fra skattemyndigheter, som for eksempel journaler (Saf-T).

Videre er det verdt å nevne at vi har dedikerte regnskapskonsulenter som kan bistå med avklaringer og feilsøking. Disse konsulentene besitter en mer spesifikk og tilpasset faglig kunnskap enn førstelinjesupport, men for å sikre effektiv hjelp, er det nødvendig at henvendelsene er presise og refererer til relevant dokumentasjon, som for eksempel bankjournaler, oppgjørsrapporter, «utsnitt» fra regnskapssystem eller Touch Soft sine rapporter.

Hvordan benytter man Retail Link rapport verktøyet

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, programvare, Dataikon Automatisk generert beskrivelse
  1. Trykk på menyknappen Rapporter.
  2.  For veiledning om bruk av Retail Link, vennligst åpne vår brukermanual. Denne manualen gir detaljerte instruksjoner og tips for effektiv navigering og bruk av Retail Link-plattformen.
Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, programvare, Dataikon Automatisk generert beskrivelse

Alle rapporter i Retail Link som er utformet for å skape sporbarhet i henhold til finansielle operasjoner, er tydelig merket med bokstaven «K».
Dette merket gjør det enklere for brukerne å identifisere og velge de relevante rapportene som er nødvendige for å redegjøre nøyaktighet i regnskapet.

Rapportbeskrivelser

Denne rapporten er den foretrekkende «hovedrapport» fordi den viser samtlige opplysninger for hver z-rapport (Kasseoppgjør), den viser både salget, moms, oppgjør, betalingsmetoder og kontant.

💡

Merk deg at denne rapporten fjerner omsetningen med fordringer (Faktura). Ønsker man rapport inkludert faktura, benytt «Regnskapsrapport pr dag»

Denne rapporten er viser samtlige opplysninger for hver z-rapport (Kasseoppgjør), den viser både salget, moms, oppgjør, betalingsmetoder og kontant.

Denne rapporten viser oppgjørsmetoder som er integrerte eller uintegrert med andre betalingssystemer, som Vipps, frittstående bankterminal, Dibs, nettbutikk, Klarna, Resursbank og lignende.

Denne rapporten viser rene finansielle transaksjoner, for eksempel påfyll av veksler og andre operasjoner som er inkludert i våre systemer for å imøtekomme krav om sporbarhet.
Eksempler inkluderer kontantuttak (kassekreditt) for å dekke utgifter ved kjøp av kontormateriell, hodepinetabletter og lignende, samt mottak av oppgjør for formidling, som for eksempel «post i butikk».

Denne rapporten viser bevegelser av tilgodelapper som benyttes ved retur av varer der kunden ikke har krav på tilbakebetaling. Disse utleverte tilgodelappene betraktes som kortsiktige utestående fordringer i kasse og blir håndtert i daglig Z-rapport (Kasseoppgjør).
Denne rapporten kan være til hjelp for å identifisere og vurdere kun disse spesifikke transaksjonene og for å avklare balansen.

Denne rapporten viser bevegelser og oppgjør med gavekort.
Disse gavekortene betraktes som kortsiktige utestående fordringer i kasse og blir håndtert i daglig Z-rapport (Kasseoppgjør).
Denne rapporten kan være til hjelp for å identifisere og vurdere kun disse spesifikke transaksjonene og for å avklare balansen.

Denne rapporten viser bevegelser av «elektroniske gavekort». Med dette mener vi gavekort utstedt av innløser og kort som fungerer likt som betalingskort i bankterminalen. Eksempler inkluderer iGive (Sentergavekort) og PayEx (Sentraliserte kjedegavekort). Selv om disse gavekortene behandles som bankkort i terminalen, skilles de ut fra øvrige oppgjør med bankkort. Dette skyldes at de kommer inn i banken med forsinkelser og med avregninger av transaksjonsavgifter og lignende. Vår rapport viser det opprinnelige oppgjøret for salget og må sammenlignes med innløserens rapport for å avklare eventuelle gebyrer og transaksjonskostnader som er trukket fra.

💡

Merk deg at i de fleste tilfeller er elektroniske gavekort benyttet som et delbetalingsmiddel.

Denne rapporten viser bevegelser av tilbakebetaling på bankkort som benyttes ved retur av vare der kunden har krav på tilbakebetaling. Disse transaksjonene blir håndtert daglig i  Z-rapport (Kasseoppgjør). Denne rapporten kan være til hjelp for å identifisere og vurdere kun disse spesifikke transaksjonene og for å avklare balansen og avstemming av bank.

💡

Merk deg at også lovpålagt at butikken krever underskrift av mottaker på bilaget ved overføring tilbake på bankkort og at disse burde etterspørres ved revidering av tilbakebetalinger.

Hvordan tar man ut rapporter for salg med fordringer (Fakturert)

Touch Soft klassesystemer har en integrasjon mot et fakturaprogram (SD-Faktura)
Når det er behov for å innhente dokumentasjon og rapporter anbefaler vi at man henter ut rapporter direkte fra dette programmet.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, programvare, Dataikon Automatisk generert beskrivelse
Denne rapporten viser til hver enkelt fordring og salget ved fakturering.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, programvare, Dataikon Automatisk generert beskrivelse
Denne rapporten viser til hver enkelt fordring og betalingen.