Meny Lukk

Løsninger

Timestempling og bemanningsplanlegging

Timestempling og bemanningsplanlegging

Med vårt tidsbesparende timeadministreringssystem håndterer du enkelt skiftplaner, turnuser og lønn. De ansattes innstemplede arbeidstimer og registrerte fravær importeres automatisk til lønnsprogrammet.

Timestempling

Enkel registrering av arbeidstid med inn- og utstempling. Funksjonalitet for endring av stemplingstidspunkt som krever kommentar om årsak.

Fravær

Fraværsregisrering med lokasjoner for deg og den ansatte. Lokasjonene oppgir både årsaken til fraværet og hvorvidt fraværet er lønnet eller ikke.

Lønnsgrunnlag

Timestempling og fravær summeres til timelister. Det er funksjonalitet for både manuell og automatisk godkjenning av timelistene.

Timestempling

Enkel registrering av arbeidstid med inn- og utstempling. Funksjonalitet for endring av stemplingstidspunkt som krever kommentar om årsak.

Fravær

Fraværsregisrering med lokasjoner for deg og den ansatte. Lokasjonene oppgir både årsaken til fraværet og hvorvidt fraværet er lønnet eller ikke.

Lønnsgrunnlag

Timestempling og fravær summeres til timelister. Det er funksjonalitet for både manuell og automatisk godkjenning av timelistene.

Timestempling

Enkel registrering av arbeidstid med inn- og utstempling. Funksjonalitet for endring av stemplingstidspunkt som krever kommentar om årsak.

Fravær

Fraværsregisrering med lokasjoner for deg og den ansatte. Lokasjonene oppgir både årsaken til fraværet og hvorvidt fraværet er lønnet eller ikke.

Lønnsgrunnlag

Timestempling og fravær summeres til timelister. Det er funksjonalitet for både manuell og automatisk godkjenning av timelistene.

Bemanningsplanlegging

Om dine ansatte har faste arbeidstider eller jobber turnus, kan du enkelt sette opp individuelle skiftplaner så langt fram i tid du måtte ønske.

Lønn

I vårt system kan du opprette ditt eget lønnsoppsett som består av grupper hvor du selv definerer grunnlønnen og eventuelle tillegg. Dette gir deg en ryddig og oversiktlig struktur på lønnssatser og ansiennitet. De ansatte legges i de aktuelle gruppene, og programmet beregner lønnen for deg.

Lønn

I vårt system kan du opprette ditt eget lønnsoppsett som består av grupper hvor du selv definerer grunnlønnen og eventuelle tillegg. Dette gir deg en ryddig og oversiktlig struktur på lønnssatser og ansiennitet. De ansatte legges i de aktuelle gruppene, og programmet beregner lønnen for deg.